ESWC (Electronic Sports World Cup), kao jedan od najperspektivnijih pokreta elektronskog sporta koji je doživeo vrtoglav uspeh na globalnoj sceni, je bio logičan sled u daljoj ekpanziji elektronskog sporta na našim prostorima. Saradnja FORUM-a sa ESWC-om (Electronic Sports World Cup) je bio slede i korak u promociji elektronskog sporta ne samo u Srbiji već i u regionu, tako da je 1. marta 2005. godine FORUM postao ekskluzivni ugovorni partner za države bivše Jugoslavije.

U naredna dva meseca FORUM je organizovao državna prvenstva u Srbiji i Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini,i Hrvatskoj čiji su pobednici činili u zvaničnim takmičarskim disciplinama čini raprezentaciju država na finalnom turniru.Pobednici nacionalnih kvalifikacija, odnosno ukupno 26 takmičara iz nekoliko ekipnih individualnih disciplina elektronskog sporta, zajedno sa predstavnicima medijskih pokrovitelja takmičenja i organizacionim odborom FORUM su na velikom svetskom finalu u Parizu koje je održano 6-10 jula 2005.godine u Grand Holu muzeja “Luvr” činili najmnogobrojniju delegaciju (ukupno 34 člana). Iako se niko od naših takmičara nije popeo na pobedničko postolje, oni su čvstim korakom zakoračili na svetsku e-sports scenu.

Uspešna organizacija svih nacionalnih prvenstava kao i impozantna medijska promocija ESWC (Electronic Sports World Cup) 2005 takmičarske sezone, je rezultirala potpisivanjem ekskluzivnog ugovora za 2006. godinu i pravom prioriteta za 2007. godinu i time postavila FORUM kao lidera u promociji elektronskog sporta ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, već u celom regionu.

ESCW 2005 wikipedia - ESWC (Electronic Sports World Cup) 2005.godina