Asus,kao jedan od najvećih računarskih brendova prepoznavši značaj elektronskog sporta pokrenuo je sopstveno takmičenje pod nazivom World Gamemaster Tournament (WGT). Saradnja sa Asusom na ovom polju je bila samo prirodan nastavak napora FORUM-a na daljoj promociji elektronskog sporta kao globalnog trenda kako u svetu tako i kod nas.

Pored Srbije nacionalna prvenstva su se održala u jos 26 zemalja sveta na svih 5 kontinenata. Iako takmičenje u povoju, medijskom pažnjom i pozitivnom reakcijom takmičara ovaj brend je u tom trenutnu pretendovao da zauzme visoko mesto u e-sports zajednici.

WGT 2006